Keystone logo
Newton College of Business and Technology

Newton College of Business and Technology

Newton College of Business and Technology

Giới thiệu

NCBT ( Newton College of Business and Technology ) là Nhà cung cấp được NZQA công nhận có trụ sở tại Auckland. New Zealand. NCBT được đăng ký với Cơ quan Cấp bằng New Zealand (NZQA) từ năm 1995 và kể từ khi thành lập, NCBT đã tập trung vào việc cung cấp chất lượng giáo dục với trọng tâm là Chăm sóc Mục vụ cho sinh viên quốc tế của chúng tôi. NCBT cung cấp các chương trình cấp đại học và sau đại học từ Cấp độ 5 đến Cấp độ 7 trong các nghiên cứu Máy tính và Kinh doanh. Chúng tôi là một trong những nhà cung cấp đầu tiên chỉ tập trung vào và tuyển sinh sinh viên quốc tế từ tiểu lục địa Ấn Độ.

Sinh viên sẽ học hỏi từ các giảng viên có trình độ cao của chúng tôi, những người có kinh nghiệm học thuật và chuyên môn để cung cấp các chương trình đã được NZQA phê duyệt. Quy mô lớp học nhỏ sẽ đảm bảo họ nhận được một nền giáo dục cá nhân hóa khi họ theo đuổi các mục tiêu học tập và nghề nghiệp của mình. Môi trường tập thể tại NCBT tạo cơ hội hình thành tình bạn và mạng lưới bền chặt trong và ngoài lĩnh vực hướng nghiệp của sinh viên. Cải thiện trải nghiệm sinh viên và kết quả tốt nghiệp của chúng tôi vẫn là ưu tiên hàng đầu tại NCBT. Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ mọi nỗ lực của học sinh và hỗ trợ các em đạt được thành công trong một môi trường an toàn và được hỗ trợ.

Địa điểm

  • Auckland

    Union Street,25, 1010, Auckland

    Câu hỏi