Keystone logo
Olympia College Chứng chỉ thương mại
Olympia College

Chứng chỉ thương mại

Petaling Jaya, Malaysia

Request duration

Tiếng Anh

Request pace

Request application deadline

Jan 2024

Request tuition fees

Trong khuôn viên trường

Giới thiệu

Đặc biệt là đối với những sinh viên chưa quyết định lựa chọn nghề nghiệp của mình và muốn khám phá những con đường khác nhau. Chương trình Chứng chỉ Thương mại được thiết kế như một chương trình ngắn bao gồm 8 cụm quan trọng cho sinh viên khi họ quyết định học tiếp trong lĩnh vực mong muốn của họ hoặc dấn thân vào sự nghiệp trong CNTT hoặc Kinh doanh.

Về trường học

Câu hỏi