Keystone logo
Reedley College

Reedley College

Reedley College

Giới thiệu

Reedley College thúc đẩy và trao quyền cho sinh viên để thành công bằng cách cung cấp các cơ hội giáo dục chất lượng cao, sáng tạo. Chúng tôi khơi dậy niềm đam mê học tập để đáp ứng các mục tiêu học tập và lực lượng lao động của các cộng đồng đa dạng của chúng tôi. Các chương trình cấp bằng liên kết, giáo dục kỹ thuật nghề nghiệp, trình độ chuyển tiếp và các khóa học kỹ năng cần thiết của chúng tôi được cung cấp trong một môi trường học tập dễ tiếp cận và an toàn.

Địa điểm

  • Reedley

    North Reed Avenue,995, 93654, Reedley

    Câu hỏi