Keystone logo
Santa Barbara City College Giải thưởng Năng lực Kỹ năng trong Cisco Networking Associate
Santa Barbara City College

Giải thưởng Năng lực Kỹ năng trong Cisco Networking Associate

Santa Barbara, Hoa Kỳ

Request duration

Tiếng Anh

Toàn thời gian

Request application deadline

Request earliest startdate

USD 419 / per credit

Trong khuôn viên trường

Giới thiệu

Lĩnh vực công nghệ liên quan đến máy tính tiếp tục phát triển với tốc độ đáng kinh ngạc. May mắn thay, Khoa Kỹ thuật Mạng Máy tính cung cấp khả năng tiếp cận trực tiếp với rất nhiều nghề nghiệp thú vị trong lĩnh vực này. Khoa không chỉ cung cấp các chương trình đáp ứng nhu cầu chung của ngành mà còn cung cấp một số chương trình đặc biệt độc đáo. Hầu hết các chương trình có thể được hoàn thành để lấy Chứng chỉ kỹ thuật cụ thể cao hoặc được thực hiện cùng với các khóa học Giáo dục phổ thông để lấy Bằng AS rộng hơn.

Chương trình Kỹ thuật Mạng Máy tính chuẩn bị cho sinh viên làm việc trong lĩnh vực hỗ trợ mạng, một lĩnh vực hiện có mức lương cao. Học sinh được đào tạo chuyên sâu cho nhiều kỳ thi chứng chỉ chính của ngành: A+, Microsoft và Cisco. Sinh viên tốt nghiệp hiện đang làm việc với tư cách là chuyên gia LAN/WAN, quản trị viên mạng, quản trị viên Internet/mạng nội bộ và thiết kế mạng cũng như kỹ sư mạng.

Ngoài chương trình Bằng cấp, bộ còn cung cấp Giải thưởng Năng lực Kỹ năng cho các chứng chỉ CCNA và CCNP.

Sinh viên tốt nghiệp Khoa Kỹ thuật Mạng Máy tính được hưởng lợi rất nhiều từ danh tiếng xuất sắc mà Santa Barbara City College đã đạt được. Ngược lại với những người chỉ được đào tạo chuyên sâu, học sinh của chúng tôi nhận được nền giáo dục rộng rãi khiến họ trở thành những ứng cử viên được ưa thích với nhiều nhà tuyển dụng địa phương.

Lĩnh vực công nghệ liên quan đến máy tính tiếp tục phát triển với tốc độ đáng kinh ngạc. May mắn thay, Khoa Kỹ thuật Mạng Máy tính cung cấp khả năng tiếp cận trực tiếp với rất nhiều nghề nghiệp thú vị trong lĩnh vực này. Khoa không chỉ cung cấp các chương trình đáp ứng nhu cầu chung của ngành mà còn cung cấp một số chương trình đặc biệt độc đáo. Hầu hết các chương trình có thể được hoàn thành để lấy Chứng chỉ kỹ thuật cụ thể cao hoặc được thực hiện cùng với các khóa học Giáo dục phổ thông để lấy Bằng AS rộng hơn.

Chương trình Kỹ thuật Mạng Máy tính chuẩn bị cho sinh viên làm việc trong lĩnh vực hỗ trợ mạng, một lĩnh vực hiện có mức lương cao. Học sinh được đào tạo chuyên sâu cho nhiều kỳ thi chứng chỉ chính của ngành: A+, Microsoft và Cisco. Sinh viên tốt nghiệp hiện đang làm việc với tư cách là chuyên gia LAN/WAN, quản trị viên mạng, quản trị viên Internet/mạng nội bộ và thiết kế mạng cũng như kỹ sư mạng.

Ngoài chương trình Bằng cấp, bộ còn cung cấp Giải thưởng Năng lực Kỹ năng cho các chứng chỉ CCNA và CCNP.

Sinh viên tốt nghiệp Khoa Kỹ thuật Mạng Máy tính được hưởng lợi rất nhiều từ danh tiếng xuất sắc mà Santa Barbara City College đã đạt được. Ngược lại với những người chỉ được đào tạo chuyên sâu, học sinh của chúng tôi nhận được nền giáo dục rộng rãi khiến họ trở thành những ứng cử viên được ưa thích với nhiều nhà tuyển dụng địa phương.

Chi phí và kết quả của chương trình

Đối với mục đích lập kế hoạch, trang web dưới đây cung cấp thông tin về chi phí tham dự, thời lượng chương trình (giả sử sinh viên theo học toàn thời gian), các lựa chọn tài chính và tỷ lệ hoàn thành lịch sử của sinh viên:

Tuyển sinh

Học bổng và tài trợ

Chương trình giảng dạy

Kết quả chương trình

Về trường học

Câu hỏi