Keystone logo
© Eva Dang
Scottish Baptist College

Scottish Baptist College

Scottish Baptist College

Giới thiệu

Gần đây, chúng tôi đã được thử thách để suy nghĩ về loại trường Cao đẳng mà chúng tôi đang có và mục tiêu của chúng tôi. Theo nhiều cách, tuyên bố tầm nhìn của chúng ta nêu rõ những gì chúng ta đã có hơn là một thứ chúng ta đang cố gắng trở thành. Tuy nhiên, đồng thời, nó giúp chúng tôi xác định những gì chúng tôi coi trọng và những gì chúng tôi hy vọng tất cả sinh viên và bạn bè của Trường sẽ trải nghiệm khi họ đến với Scottish Baptist College . Khi chúng tôi cùng nhau hình thành tầm nhìn này, chúng tôi cũng nhận ra rằng tầm nhìn không nên tĩnh mà là một tuyên bố động phản ánh sự phát triển liên tục của cuộc sống Đại học, vì vậy chúng tôi liên tục nhắc nhở bản thân về nó và xem lại để xem liệu nó có cần phục hồi hay không.

Địa điểm

  • Paisley

    Henry Building East, E303,, PA1 2BE, Paisley

    Câu hỏi