Keystone logo
Scuola Superiore Sant’Anna DALIDA: DATA, LIability, and Damages
Scuola Superiore Sant’Anna

DALIDA: DATA, LIability, and Damages

Pisa, Ý

5 Days

Tiếng Anh

Toàn thời gian

06 Apr 2025

12 May 2025

EUR 200 *

Trong khuôn viên trường

* from EUR 200 to EUR 1000 according to the applicant's annual income

Giới thiệu

Tuyển sinh

Học phí chương trình

Về trường học

Câu hỏi