Keystone logo
Scuola Superiore Sant’Anna EUProspect - The Making of a New Europe
Scuola Superiore Sant’Anna

EUProspect - The Making of a New Europe

Pisa, Ý

5 Days

Tiếng Anh

Toàn thời gian

26 Jan 2025

24 Mar 2025

EUR 200 *

Trong khuôn viên trường

* from EUR 200 to EUR 1000 according to the applicant's annual income

Giới thiệu

Tuyển sinh

Học phí chương trình

Về trường học

Câu hỏi