Keystone logo
Southern Maine Community College Online

Southern Maine Community College Online

Southern Maine Community College Online

Giới thiệu

Tại Southern Maine Community College Online , chúng tôi hiểu rằng bạn có thể đang cân bằng cuộc sống với tư cách là một chuyên gia đang làm việc hoặc làm cha mẹ hoặc chỉ đơn giản là mong muốn kiếm được một nền giáo dục vào thời gian và địa điểm thuận tiện cho bạn. Đó là lý do tại sao chúng tôi cung cấp các khóa học trực tuyến và kết hợp và cấp bằng trực tuyến về Nghiên cứu Tự do và Quản trị Kinh doanh. Các khóa học trực tuyến của chúng tôi dựa trên cùng những tiêu chuẩn xuất sắc đã là nền tảng của Cao đẳng Cộng đồng Nam Maine trong bảy thập kỷ qua. Bạn cũng sẽ nhận được sự hỗ trợ trực tuyến cần thiết để đảm bảo thành công trên con đường dẫn đến một tương lai tốt đẹp hơn.

Địa điểm

  • South Portland

    Fort Road,2, 04106, South Portland

    Câu hỏi