Keystone logo
UC Berkeley Global: Study-Abroad Opportunities

UC Berkeley Global: Study-Abroad Opportunities

UC Berkeley Global: Study-Abroad Opportunities

Giới thiệu

Berkeley Global là một bộ phận học thuật trong UC Berkeley và nằm cách trường chính chỉ vài dãy nhà. Bộ phận này cung cấp chương trình ngắn hạn cho sinh viên quốc tế muốn học tại Berkeley. Chúng tôi không cung cấp độ. Thay vào đó, sau khi bạn hoàn thành việc học với chúng tôi, bạn sẽ nhận được chứng chỉ hoàn thành, bảng điểm và cơ hội chuyển tín chỉ học tập sang trường đại học tại nhà. Đối với những người bạn là các chuyên gia làm việc, các chương trình của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn các kỹ năng chuyên sâu và học hỏi mà bạn có thể áp dụng cho vị trí hiện tại hoặc một công việc mới tại nơi làm việc.

Địa điểm

  • Berkeley

    1995 University Avenue, 94704, Berkeley

    Câu hỏi