Keystone logo
Tillamook Bay Community College

Tillamook Bay Community College

Tillamook Bay Community College

Giới thiệu

Tillamook Bay Community College (TBCC) nằm 85 dặm về phía tây Portland trên đẹp Bờ biển Bắc Oregon ở Tillamook, Oregon, quận lỵ Tillamook County. Quận có dân số 26,000, và TBCC phục vụ hơn 2,060 học sinh mỗi năm.

Tillamook Bay Community College được thành lập năm 1981 và tự hào phục vụ cộng đồng Tillamook trong hơn 35 năm. Trước khi đạt được chứng nhận khu vực độc lập vào năm 2014, TBCC được quản lý bởi Cao đẳng Cộng đồng Portland. Tillamook Bay Community College tạo cầu nối với cơ hội bằng cách cung cấp nền giáo dục chất lượng phục vụ nhu cầu đa dạng của cộng đồng của chúng ta.

Địa điểm

  • Tillamook

    3rd Street,4301, 97141, Tillamook

    Câu hỏi