Keystone logo
© Universidad San Francisco de Quito USFQ
Universidad San Francisco de Quito USFQ

Universidad San Francisco de Quito USFQ

Universidad San Francisco de Quito USFQ

Giới thiệu

Universidad San Francisco de Quito USFQ là trường đại học hàng đầu ở Ecuador, xếp hạng 1 ở Ecuador và hạng 51 ở Mỹ Latinh theo Xếp hạng Đại học Thế giới QS. Chúng tôi là một cộng đồng học thuật tích cực mong muốn giáo dục và phát triển các nhà lãnh đạo có tư duy tự do, đổi mới và sáng tạo. Chúng tôi là một tổ chức giáo dục nghệ thuật tự do, tư nhân, phi lợi nhuận. USFQ tập trung vào giáo dục, nghiên cứu và phục vụ cộng đồng thông qua triết lý Nghệ thuật Tự do, tích hợp tất cả các bên liên quan trong xã hội của chúng ta. Hơn 8000 sinh viên là trục quan trọng của Universidad San Francisco de Quito USFQ , với những người đến từ mọi khu vực và quốc tịch của Ecuador, bên cạnh các sinh viên trao đổi quốc tế. USFQ cung cấp hơn 4000 khóa học mỗi năm và hơn 50 chuyên ngành trong hệ thống Liberal Arts.

Địa điểm

  • Ecuador

    Diego de Robles,s/n, 170901, Ecuador

Câu hỏi