Keystone logo
University of California, San Diego - Extension International Programs

University of California, San Diego - Extension International Programs

University of California, San Diego - Extension International Programs

Giới thiệu

Bộ phận Nghiên cứu Mở rộng Chương trình Quốc tế của UC San Diego nằm trong khuôn viên UC San Diego xinh đẹp và uy tín. Các Chương trình Quốc tế là một phần của Bộ phận Nghiên cứu Mở rộng UC San Diego, nơi tạo cơ hội cho sinh viên quốc tế và các chuyên gia du học tại Đại học California, San Diego. Bộ phận Nghiên cứu Mở rộng Chương trình Quốc tế của UC San Diego bao gồm: các khóa học tiếng Anh và chứng chỉ Giảng dạy tiếng Anh như một Ngoại ngữ (TEFL) do Viện Anh ngữ UC San Diego cung cấp; chứng chỉ về Kinh doanh và Quản lý dự án; và các chương trình tín chỉ đại học cho phép sinh viên tham gia các lớp học trong gần như tất cả các khoa trong khuôn viên Đại học California, San Diego. Ngoài việc cung cấp các khóa học của chúng tôi, Chương trình Quốc tế có đội ngũ nhân viên dịch vụ sinh viên quốc tế giàu kinh nghiệm để giúp đỡ về mọi khía cạnh của việc học tập ở nước ngoài.

Địa điểm

  • San Diego

    University of California, San Diego, , San Diego

Câu hỏi