Keystone logo
VisualRex

VisualRex

VisualRex

Giới thiệu

VisualRex trực tuyến, sử dụng nền tảng VisualRex, cung cấp cho bạn một trong những trải nghiệm tốt nhất về Giáo dục Trực tuyến trong lĩnh vực cấy ghép và các lĩnh vực liên quan khác. Dịch vụ phát trực tuyến theo yêu cầu, cho phép bạn theo dõi các khóa học của mình trên thiết bị bạn muốn và khi nào bạn muốn. Khi Khóa học trực tuyến đã được phê duyệt, bạn có khả năng và lợi thế tham gia Khóa học thực hành chuyên sâu (CPI) kéo dài một tuần, nơi bạn sẽ áp dụng tất cả những gì bạn đã học, đặt từ 6 đến 12 cấy ghép cho bệnh nhân. Sinh viên trực tuyến, Thưởng 10% trên CPI và các lợi ích khác.

Địa điểm

  • Buenos Aires

    Buenos Aires, Argentina

    Câu hỏi