Keystone logo
Vrije University - Summer & Winter graduate programs Meta-Analysis: Know-How and Beyond

Khóa học in

Meta-Analysis: Know-How and Beyond

Vrije University - Summer & Winter graduate programs

Vrije University - Summer & Winter graduate programs

Thông tin mấu chốt


Địa điểm cơ sở

Online Netherlands

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Hình thức học tập

Học từ xa

Khoảng thời gian

10 ngày

Nhịp độ

Toàn thời gian

Học phí

EUR 630 *

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

Sep 2023

* VU students

Học phí chương trình

Về trường học

Câu hỏi