Keystone logo
Vrije University - Summer & Winter graduate programs Migration Control in the Era of Climate Change

Khóa học in

Migration Control in the Era of Climate Change

Vrije University - Summer & Winter graduate programs

Vrije University - Summer & Winter graduate programs

Thông tin mấu chốt


Địa điểm cơ sở

Online Netherlands

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Hình thức học tập

Học từ xa

Khoảng thời gian

2 tuần

Nhịp độ

Toàn thời gian

Học phí

EUR 630 *

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

08 Jan 2024

* VU students

Học phí chương trình

Về trường học

Câu hỏi