Keystone logo
Vrije University - Summer & Winter graduate programs Programming in Python - Beginner Level

Khóa học in

Programming in Python - Beginner Level

Vrije University - Summer & Winter graduate programs

Vrije University - Summer & Winter graduate programs

Thông tin mấu chốt


Địa điểm cơ sở

Online Netherlands

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Hình thức học tập

Học từ xa

Khoảng thời gian

5 ngày

Nhịp độ

Toàn thời gian

Học phí

EUR 630 *

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

08 Jan 2024

* VU students

Học phí chương trình

Về trường học

Câu hỏi