Keystone logo

7 Khoá học Các chương trình trong Instruction 2023

Tổng quat

Các chương trình học thuật trong giảng dạy có thể bao gồm một loạt các chuyên ngành như giáo dục trực tuyến hoặc tạo chương trình giảng dạy. Học sinh giảng dạy có thể tìm hiểu làm thế nào để thủ công chương trình giảng dạy phù hợp với một loạt các phong cách học tập và các thiết lập, bao gồm đào tạo của công ty và giáo dục đại học.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Giáo dục
  • Instruction
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Giáo dục (7)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập