Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 35 Khoá học Các chương trình trong Khiêu vũ 2024

35 Khoá học Các chương trình trong Khiêu vũ 2024

Tổng quat

Khiêu vũ là loại hình nghệ thuật dựa trên sự di chuyển. Sinh viên học nhảy và các dạng nghệ thuật trình diễn khác thường phát triển sự tự tin, tự nhận thức, và tính kỉ luật thông qua các môn học và thực hành. Sinh viên tốt nghiệp lĩnh vực này có thể theo đuổi trở thành các vũ công chuyên nghiệp, những nhà trị liệu bằng khiêu vũ, hoặc giáo viên.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Nghệ thuật biểu diễn
  • Khiêu vũ
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghệ thuật biểu diễn (35)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập