Keystone logo

16 Khoá học Các chương trình trong Khoa học Thể thao 2023

Tổng quat

Các nghiên cứu khoa học thể thao có thể giúp học sinh chuẩn bị cho một loạt các sự nghiệp trong huấn luyện, quản lý hoặc phân tích khoa học của các môn thể thao. Cũng có những việc làm có sẵn trong lĩnh vực này trong giáo dục thể chất hoặc quản lý phòng tập thể dục.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Thể thao
  • Khoa học Thể thao
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Thể thao (16)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập