Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 19 Khoá học Các chương trình trong Khoa học Thể thao 2024

19 Khoá học Các chương trình trong Khoa học Thể thao 2024

Tổng quat

Sinh viên muốn theo đuổi một nghề nghiệp trong lĩnh vực thể dục thể nghiên cứu khoa học thể thao và có chức danh công việc tiềm năng như giám đốc thể dục hoặc huấn luyện viên cá nhân. Nhiều chương trình cung cấp cơ hội cho sinh viên áp dụng những gì đã học trong lớp học trong một môi trường thực tế.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Thể thao
  • Khoa học Thể thao
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Thể thao (19)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập