Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 18 Khoá học Các chương trình trong Khoa học Vật liệu 2024

18 Khoá học Các chương trình trong Khoa học Vật liệu 2024

Tổng quat

Sinh viên có thể nghiên cứu khoa học vật liệu nếu họ quan tâm đến việc đảm bảo việc làm trong một ngành công nghiệp có liên quan, chẳng hạn như sản xuất vi mạch hay nghiên cứu về chất dẻo. Các chương trình trong chủ đề này cũng có thể dẫn dắt sinh viên theo học chuyên sâu hơn nữa như một kỹ sư hoặc nhà nghiên cứu vật liệu.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Nghiên cứu Kĩ thuật
  • Khoa học Vật liệu
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Kĩ thuật (18)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập