Keystone logo

2 Khoá học Các chương trình trong Kinh doanh ở Châu Âu 2023

Tổng quat

Một Thạc sĩ Kinh doanh châu Âu là một mức độ được thiết kế cho những sinh viên đang tìm kiếm một sự nghiệp kinh doanh hoặc ở châu Âu hoặc một trong đó làm việc với các công ty châu Âu. Với một Thạc sĩ Kinh doanh châu Âu, sinh viên sẽ đạt được sự hiểu biết về kinh doanh từ một bối cảnh châu Âu và quốc tế.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Nghiên cứu kinh doanh
  • Kinh doanh quốc tế
  • Kinh doanh ở Châu Âu
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu kinh doanh (2)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập