Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 50 Khoá học Các chương trình trong Kinh doanh nông sản 2024

50 Khoá học Các chương trình trong Kinh doanh nông sản 2024

Tổng quat

Sinh viên muốn làm việc trong lĩnh vực quản lý hoặc quản lý trong lĩnh vực nông nghiệp có thể xem xét hoàn thành chương trình KDNN. Các chương trình này cung cấp các khóa học kinh doanh được thiết kế đặc biệt để liên quan đến ngành công nghiệp nông nghiệp.

Đọc thêm

Bộ lọc

 • Nghiên cứu kinh doanh
 • Kinh doanh nông sản
Các lĩnh vực nghiên cứu
 • Nghiên cứu kinh doanh (50)
  • Quay lại danh mục chính
  Địa điểm
  Tìm thêm địa điểm
  Loại bằng cấp
  Khoảng thời gian
  Tốc độ học
  Ngôn ngữ
  Ngôn ngữ
  Hình thức học tập