Keystone logo

1 Khoá học Các chương trình trong Kinh tế sáng tạo 2023

Tổng quat

Một Thạc sĩ Kinh tế sáng tạo tập trung vào sự phát triển của thị trường và nhu cầu đối với phương tiện truyền thông nội dung tập trung vào các ngành công nghiệp. Chương trình này sẽ sử dụng các công cụ kinh tế phân tích truyền thống cũng như các lý thuyết hiện đại hơn về các ngành công nghiệp giá trị gia tăng và các ngành công nghiệp dịch vụ nơi đầu vào sáng tạo là điều cần thiết để thực hiện thành công.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Nghiên cứu kinh tế
  • Kinh tế
  • Kinh tế sáng tạo
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu kinh tế (1)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập