Keystone logo

2 Khoá học Các chương trình trong Nghệ thuật biểu diễn Nghiên cứu điện ảnh Lý thuyết điện ảnh 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Nghệ thuật biểu diễn
  • Nghiên cứu điện ảnh
  • Lý thuyết điện ảnh
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghệ thuật biểu diễn (2)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Khoá học Các chương trình trong Nghệ thuật biểu diễn Nghiên cứu điện ảnh Lý thuyết điện ảnh

Nghiên cứu lý thuyết phim là gì?
Lý thuyết điện ảnh nghiên cứu lịch sử, lý thuyết và phê bình điện ảnh. Bạn sẽ học cách mô tả và đánh giá các khía cạnh khác nhau của điện ảnh thông qua nhiều cách tiếp cận bao gồm triết học, chủ nghĩa Mác, phân tâm học, chủng tộc hoặc giới tính. Nó có thể giúp chúng ta đánh giá cao hơn những bộ phim chúng ta xem và hiểu những thông điệp mà chúng đang cố truyền tải.

Tôi có thể làm gì với tấm bằng Lý thuyết điện ảnh?
Có nhiều con đường sự nghiệp khác nhau mà bạn có thể chọn với tấm bằng về Lý thuyết Điện ảnh. Bạn có thể làm việc như một nhà phê bình phim, một nhà lập trình phim hoặc một nhà sử học điện ảnh. Bạn cũng có thể làm việc trong lĩnh vực giáo dục điện ảnh, dạy người khác về nghệ thuật và lịch sử điện ảnh. Hoặc, bạn có thể sử dụng kiến thức của mình về Lý thuyết phim để theo đuổi sự nghiệp làm phim. Cho dù bạn chọn con đường nào, bằng cấp về Lý thuyết phim sẽ cung cấp cho bạn tư duy phản biện và kỹ năng phân tích mà bạn cần để thành công.

Các loại bằng cấp Lý thuyết phim khác nhau
Mức độ lý thuyết điện ảnh có thể khác nhau tùy thuộc vào tổ chức và chương trình. Bằng cử nhân về lý thuyết điện ảnh có thể được yêu cầu đối với một số công việc mới bắt đầu trong ngành, nhưng bằng thạc sĩ hoặc tiến sĩ có thể cần thiết cho các vị trí cấp cao. Nhiều trường đại học cung cấp lý thuyết điện ảnh như một phần của chương trình giảng dạy nghệ thuật hoặc nhân văn lớn hơn. Các nhà lý thuyết điện ảnh cũng có thể nghiên cứu các khía cạnh khác của phim, chẳng hạn như lịch sử, phê bình và sản xuất.

Tôi sẽ học gì trong thời gian học Lý thuyết Điện ảnh?
Bạn sẽ nghiên cứu nhiều chủ đề liên quan đến lý thuyết điện ảnh, bao gồm lịch sử và sự phát triển của phim, các thể loại phim khác nhau cũng như cách phân tích và diễn giải phim. Bạn sẽ nghiên cứu các phương pháp tiếp cận quan trọng đối với lý thuyết điện ảnh, chẳng hạn như lý thuyết phim nữ quyền, lý thuyết phim Marxist và phân tâm học. Ngoài ra, bạn sẽ có cơ hội nghiên cứu sâu về các bộ phim cụ thể và áp dụng các lý thuyết đã học để phân tích các bộ phim này của riêng bạn.