Keystone logo

6 Khoá học Các chương trình trong Lưu trữ học 2023

Tổng quat

Một văn bằng về nghiên cứu lưu trữ sẽ tập trung vào việc thu thập những kiến ​​thức và kỹ năng dự kiến ​​là người lưu trữ để có thể cung cấp tài liệu lưu trữ lịch sử với các chuyên gia guidance.A bằng Thạc sĩ nghiên cứu lưu trữ, bạn có thể đóng góp vào bảo tàng, di tích lịch sử, hoặc các doanh nghiệp được hưởng lợi từ những nghiên cứu này. Các nghiên cứu lưu trữ là một lời khen tuyệt vời để một nền giáo dục trong lịch sử.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Nhân văn học
  • Lưu trữ học
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nhân văn học (6)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập