Keystone logo

5 Khoá học Các chương trình trong Nghiên cứu marketing Marketing Marketing quốc tế 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Nghiên cứu marketing
  • Marketing
  • Marketing quốc tế
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu marketing (5)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Khoá học Các chương trình trong Nghiên cứu marketing Marketing Marketing quốc tế

marketing quốc tế liên quan đến việc sử dụng các kỹ thuật tiếp thị và các nguyên tắc trên một quy mô trên toàn thế giới. Học sinh trong lĩnh vực này thường có cơ hội để nghiên cứu các chủ đề như xúc tiến quốc tế, chiến lược, tài chính toàn cầu, quy định của chính phủ, mục tiêu và phân bổ nguồn lực.