Keystone logo

2 Khoá học Các chương trình trong Ngôn ngữ học ứng dụng 2023

Tổng quat

Ngôn ngữ ứng dụng là lĩnh vực nghiên cứu về ngôn ngữ và cách sử dụng nó trong hoàn cảnh cụ thể. Các nhánh trong lĩnh vực ngôn ngữ ứng dụng bao gồm nghiên cứu sự phê bình, sư phạm ngôn ngữ, từ điển học, và ngôn ngữ pháp y. Đây là lĩnh vực nghiên cứu ngôn ngữ để hiểu rõ hơn các cách sử dụng nó trên toàn thế giới.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Nhân văn học
  • Ngôn ngữ học
  • Ngôn ngữ học ứng dụng
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nhân văn học (2)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập