Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 7 Khoá học Các chương trình trong Người hướng dẫn bay 2024

7 Khoá học Các chương trình trong Người hướng dẫn bay 2024

Tổng quat

Hàng không là một lĩnh vực quan trọng mà đòi hỏi một sự hiểu biết kỹ lưỡng của khoa học, cơ khí và pháp luật liên quan đến bay bay. giáo viên hướng dẫn bay huấn luyện những người khác trong các khu vực này, sẵn sàng học sinh cả lớp học và trên các chuyến bay thực tập để có được giấy phép phi công của họ.

Đọc thêm

Bộ lọc

 • Hàng không
 • Người hướng dẫn bay
Các lĩnh vực nghiên cứu
 • Hàng không (7)
  • Quay lại danh mục chính
  Địa điểm
  Tìm thêm địa điểm
  Loại bằng cấp
  Khoảng thời gian
  Tốc độ học
  Ngôn ngữ
  Ngôn ngữ
  Hình thức học tập