Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 1472 Khoá học Các chương trình trong Nghiên cứu Công nghệ 2023

1472 Khoá học Các chương trình trong Nghiên cứu Công nghệ 2023

Tổng quat

Mặc dù công nghệ giống như một phát minh của thế giới đương đại, con người đã sử dụng công nghệ ngay từ khi họ bắt đầu biến các nguồn lực tự nhiên thành công cụ. Ví dụ, hiểu biết về lửa và việc sử dụng nó trong việc nấu ăn thời tiền sử có thể được xem là một khía cạnh của công nghệ.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Nghiên cứu Công nghệ
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Công nghệ (1472)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Các lĩnh vực nghiên cứu liên quan