Keystone logo

1 Khoá học Các chương trình trong Nghiên cứu di cư 2023

Tổng quat

Nghiên cứu di cư là một trọng tâm liên ngành về lịch sử, nhân chủng học, xã hội học và kinh tế học của quá trình di cư của con người. Các chương trình được thiết kế để dạy cho sinh viên những tư duy phê phán và kỹ năng phân tích mà các nhà hoạch định chính sách cần phải giải quyết một vấn đề ngày càng phức tạp.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Khoa học xã hội
  • Nghiên cứu phát triển
  • Nghiên cứu di cư
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Khoa học xã hội (1)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập