Keystone logo

31 Khoá học Các chương trình trong Nghiên cứu môi trường 2023

Tổng quat

Sinh viên ngành nghiên cứu môi trường có thể học về cách con người tương tác với môi trường xung quanh và các ảnh hưởng mà sự tương tác này gây ra đối với các nguồn lực tự nhiên trong dài hạn. Họ có thể học về các khái niệm như phát triển bền vững.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Nghiên cứu Bền vững
  • Nghiên cứu môi trường
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Bền vững (31)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập