Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 357 Khoá học Các chương trình trong Nghiên cứu quản trị 2024

357 Khoá học Các chương trình trong Nghiên cứu quản trị 2024

Tổng quat

Quản trị là lĩnh vực học tập về các khái niệm kinh doanh cơ bản và nâng cao, bao gồm tài chính, marketing, làm việc nhóm và tổ chức. Lĩnh vực học tập này rất có ích cho các sinh viên đang muốn làm việc trong lĩnh vực kinh doanh hoặc muốn phát triển công việc trong một công ty.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Nghiên cứu quản trị
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu quản trị (357)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Các lĩnh vực nghiên cứu liên quan