Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 20 Khoá học Các chương trình trong Khoa học thành phần trong Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 2024

20 Khoá học Các chương trình trong Khoa học thành phần trong Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 2024

Tổng quat

Nghiên cứu sáng tác tìm hiểu về lý thuyết và việc thực hành viết bài giảng. Lĩnh vực này cũng được biết đến như hùng biện và sáng tác, viết văn ở bậc đại học, và nghiên cứu viết văn. Các môn học này thường thúc đẩy việc sử dụng văn viết và giúp sinh viên diễn tả bản thân tốt hơn thông qua ngôn ngữ viết.

Vương quốc Anh, Vương quốc Anh là hơn 300 năm tuổi và bao gồm bốn quốc gia thành phần: Anh, Scotland, xứ Wales, và Bắc Ireland. Anh là một trung tâm học tập cho 1.000 năm qua và sở hữu nhiều trường đại học cổ xưa và phân biệt. Sinh viên nước ngoài chiếm một tỷ lệ đáng kể của sinh viên tại các trường đại học Vương quốc Anh.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland
  • Nhân văn học
  • Khoa học thành phần
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nhân văn học (20)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập