Keystone logo

4 Khoá học Các chương trình trong Khoa học xã hội Nghiên cứu văn hóa Nghiên cứu so sánh văn hóa 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Khoa học xã hội
  • Nghiên cứu văn hóa
  • Nghiên cứu so sánh văn hóa
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Khoa học xã hội (4)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Khoá học Các chương trình trong Khoa học xã hội Nghiên cứu văn hóa Nghiên cứu so sánh văn hóa

Các nghiên cứu văn hóa so sánh thuật ngữ dùng để nghiên cứu văn hóa từ góc độ toàn cầu. Lớp học trong lĩnh vực cụ thể của nghiên cứu này có xu hướng tập trung vào cách văn hóa là điều hiển nhiên trong kinh nghiệm hàng ngày và làm thế nào những biểu hiện văn hóa thường xuyên có thể ảnh hưởng đến các thành viên của xã hội trong cả hai cách tích cực và tiêu cực.