Keystone logo

48 Khoá học Các chương trình trong Nghiên cứu thể thao 2023

Tổng quat

Các lớp học thể thao thường là nghiên cứu liên ngành về lịch sử và các khía cạnh văn hóa của thể thao. Môn học có thể bao gồm các lớp học trong lịch sử, xã hội học, tâm lý học, tài chính, báo chí, nghiên cứu người Mỹ gốc Phi và nghiên cứu của phụ nữ.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Thể thao
  • Nghiên cứu thể thao
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Thể thao (48)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập