Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 63 Khoá học Các chương trình trong Nghiên cứu thể thao 2024

63 Khoá học Các chương trình trong Nghiên cứu thể thao 2024

Tổng quat

Các lớp học trong các nghiên cứu thể thao thường bao gồm một chương trình nghiên cứu xem xét vai trò duy nhất của thể thao cả trong lịch sử lẫn ngày nay. Nghiên cứu thể thao sinh viên thường theo đuổi việc làm như huấn luyện viên thể dục, huấn luyện viên, quản trị viên thể thao, trị liệu thể thao, quản lý trung tâm thể dục và cán bộ phát triển.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Thể thao
  • Nghiên cứu thể thao
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Thể thao (63)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập