Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 115 Khoá học Các chương trình trong Nghiên cứu Thiên chúa giáo 2024

115 Khoá học Các chương trình trong Nghiên cứu Thiên chúa giáo 2024

Tổng quat

Khu vực nghiên cứu Christian đề cập đến việc nghiên cứu của Chúa Giêsu Kitô, Kinh Thánh, các tông đồ và các giáo phái khác nhau đức tin và niềm tin. Nhiều chương trình cũng giới thiệu sinh viên với các tôn giáo khác như Hồi giáo và Do Thái giáo.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Nhân văn học
  • Thần học
  • Nghiên cứu Thiên chúa giáo
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nhân văn học (115)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập