Keystone logo

3 Khoá học Các chương trình trong Chăm sóc y tế Nghiên cứu y sinh Nghiên cứu y học Nghiên cứu y sinh 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Chăm sóc y tế
  • Nghiên cứu y sinh
  • Nghiên cứu y học
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Chăm sóc y tế (3)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Khoá học Các chương trình trong Chăm sóc y tế Nghiên cứu y sinh Nghiên cứu y học Nghiên cứu y sinh

Các chương trình nghiên cứu y sinh được thiết kế để cung cấp cho các học giả nền tảng cần thiết để vượt trội trong nghiên cứu sinh học, ngành dược phẩm hoặc trong giáo dục đại học. Các mô-đun học tập có thể liên quan đến việc quan sát các dự án nghiên cứu hiện tại đang hoạt động, tham gia các bài giảng từ các nhà khoa học tích cực về phương pháp tiếp cận của họ và được đào tạo lý thuyết và thực hành.