Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh nhiều Khoá học Các chương trình trong Nguồn nhân lực điều hành 2024

1 Khoá học Các chương trình trong Nguồn nhân lực điều hành 2024

Tổng quat

MS điều hành trong chương trình quản lý nhân sự là phong phú với hình ảnh minh họa, thuyết trình thực hành tiên phong và đầu vào sáng tạo. Nó kết hợp các phương pháp thực tế để giải quyết và phân tích vấn đề cũng như cách tiếp cận lý thuyết trong việc tạo ra các chiến lược nhân sự mới.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Nghiên cứu Quản lý
  • Chương trình điều hành
  • Nguồn nhân lực điều hành
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Quản lý (1)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Các lĩnh vực nghiên cứu liên quan