Keystone logo

2 Khoá học Các chương trình trong Khoa học xã hội Nhân chủng học Nhân chủng học kinh tế 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Khoa học xã hội
  • Nhân chủng học
  • Nhân chủng học kinh tế
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Khoa học xã hội (2)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Khoá học Các chương trình trong Khoa học xã hội Nhân chủng học Nhân chủng học kinh tế

Các chương trình nhân học kinh tế có thể tìm cách giải thích hành vi kinh tế của con người và quá trình sản xuất, lưu thông và tiêu dùng các đối tượng khác nhau. Những sinh viên muốn tiếp tục học có thể đánh giá cao cơ hội này.