Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 2 Khoá học Các chương trình trong Opera 2024

2 Khoá học Các chương trình trong Opera 2024

Tổng quat

Sinh viên cao học về opera thường ghi danh vào phòng thu thanh nhạc và các lớp hội thảo, các bài học riêng, các khóa học cao học và hội thảo biểu diễn. Học sinh cũng có thể học diễn xuất, chuyển động, diễn đạt ngoại ngữ và kỹ thuật thử giọng.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Nghệ thuật biểu diễn
  • Âm nhạc
  • Opera
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghệ thuật biểu diễn (2)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập