Keystone logo

1 Khoá học Các chương trình trong Pháp luật và Tài chính 2023

Tổng quat

Một chương trình luật và tài chính thường được thiết kế để dạy học sinh về khía cạnh pháp lý, đạo đức và điều tiết của ngân hàng. Các khóa học trong một chương trình có thể bao gồm các nguyên tắc ngân hàng cơ bản, các khía cạnh pháp lý của công ty về ngân hàng và các cơ sở kinh doanh cơ bản.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Nghiên cứu Pháp luật
  • Nghiên cứu luật kinh tế
  • Pháp luật và Tài chính
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Pháp luật (1)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập