Keystone logo

3 Khoá học Các chương trình trong Báo chí và Truyền thông đại chúng Nghiên cứu Radio Phát thanh 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Báo chí và Truyền thông đại chúng
  • Nghiên cứu Radio
  • Phát thanh
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Báo chí và Truyền thông đại chúng (3)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Khoá học Các chương trình trong Báo chí và Truyền thông đại chúng Nghiên cứu Radio Phát thanh

Để chuẩn bị cho sự nghiệp phát thanh, học sinh có thể được hưởng lợi từ một chương trình được thiết kế để dạy các phương pháp nghiên cứu và trình bày các câu chuyện. Học sinh cũng có thể có cơ hội thực tập với một mạng lưới và cảm nhận về cách chạy một chương trình.