Keystone logo

6 Khoá học Các chương trình trong Phát triển tài sản 2023

Tổng quat

Phát triển bất động sản có thể sử dụng các kết nối với cộng đồng doanh nghiệp địa phương để hưởng lợi và tăng cường học tập của học sinh. Các thành viên của khoa có thể kết hợp lợi thế về nguồn gốc chuyên môn của họ vào việc phát triển và xây dựng các dự án lớp học dựa trên các tình huống thực tế trong cuộc sống.

Đọc thêm

Bộ lọc

 • Xây dựng
 • Phát triển tài sản
Các lĩnh vực nghiên cứu
 • Xây dựng (6)
  • Quay lại danh mục chính
  Địa điểm
  Tìm thêm địa điểm
  Loại bằng cấp
  Tốc độ học
  Ngôn ngữ
  Ngôn ngữ
  Hình thức học tập