Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 12 Khoá học Các chương trình trong Phân tử học 2024

12 Khoá học Các chương trình trong Phân tử học 2024

Tổng quat

Nghiên cứu khoa học trong phân tử có thể mở ra nhiều lĩnh vực khoa học và sáng tạo mới để theo đuổi, trong đó có khoa học thần kinh phân tử, cytogenetics, di truyền học phân tử, cơ sở phân tử của bệnh monogenic, virus học phân tử và miễn dịch học, và là cơ sở phân tử của bệnh phức tạp.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Khoa học Đời sống
  • Phân tử học
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Khoa học Đời sống (12)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập