Keystone logo

335 Văn bằng sau đại học Các chương trình 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

 • Văn bằng sau đại học
Các lĩnh vực nghiên cứu
 • Báo chí và Truyền thông đại chúng (8)
 • Chăm sóc y tế (23)
 • Kĩ năng đời sống (0)
 • Du lịch và Khách sạn (6)
 • Dạy nghề (0)
 • Giao thông và vận tải hàng hóa (12)
 • Hàng không (2)
 • Khoa học môi trường/năng lượng (13)
 • Khoa học tự nhiên (19)
 • Khoa học xã hội (25)
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Văn bằng sau đại học Các chương trình Giải thích

Sau khi hoàn thành bằng cử nhân, sinh viên có thể chọn lựa lấy chứng chỉ sau đại học nhằm giúp họ có được kiến thức chuyên sâu về một lĩnh vực chuyên ngành cụ thể. Nhiều sinh viên chọn lựa hoàn thành chương trình đào tạo này để nâng cao triển vọng nghề nghiệp hoặc để chuyên sâu vào các nhóm kĩ năng làm việc của mình.