Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 4 Khoá học Các chương trình trong Quá trình chế biến thực phẩm và đồ uống 2023

4 Khoá học Các chương trình trong Quá trình chế biến thực phẩm và đồ uống 2023

Tổng quat

Học sinh có nguyện vọng trở thành chuyên gia dịch vụ thực phẩm, dù ở vị trí hành chính hay nhà bếp, có thể sẽ được hưởng lợi từ nghiên cứu về chế biến thực phẩm và đồ uống. Kết hợp các lĩnh vực kinh doanh và an toàn thực phẩm, chế biến thực phẩm và đồ uống có thể bao gồm những điều cơ bản về quản lý thực phẩm bán lẻ.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Nghiên cứu thực phẩm và đồ uống
  • Kinh doanh thực phẩm và đồ uống
  • Quá trình chế biến thực phẩm và đồ uống
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu thực phẩm và đồ uống (4)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập