Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 5 Khoá học Các chương trình trong Quản lý đổi mới 2024

5 Khoá học Các chương trình trong Quản lý đổi mới 2024

Tổng quat

Tư duy mới lạ và quản lý đổi mới là những gì cần thiết để nổi bật trong môi trường kinh doanh toàn cầu. Sinh viên hoàn thành chương trình này thường tìm kiếm các vị trí quản lý trong lĩnh vực kinh doanh mà họ đã chọn.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Nghiên cứu Công nghệ
  • Đổi mới công nghệ
  • Quản lý đổi mới
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Công nghệ (5)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập