Keystone logo

12 Khoá học Các chương trình trong Nghiên cứu Công nghệ Đổi mới công nghệ Quản lý đổi mới 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Nghiên cứu Công nghệ
  • Đổi mới công nghệ
  • Quản lý đổi mới
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Công nghệ (12)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Khoá học Các chương trình trong Nghiên cứu Công nghệ Đổi mới công nghệ Quản lý đổi mới

Tư duy mới lạ và quản lý đổi mới là những gì cần thiết để nổi bật trong môi trường kinh doanh toàn cầu. Sinh viên hoàn thành chương trình này thường tìm kiếm các vị trí quản lý trong lĩnh vực kinh doanh mà họ đã chọn.