Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 16 Khoá học Các chương trình trong Quản lý biển và bờ biển 2024

16 Khoá học Các chương trình trong Quản lý biển và bờ biển 2024

Tổng quat

Một số chương trình quản lý biển và ven biển tập trung vào các vấn đề hiện tại phát sinh từ việc sử dụng quá mức của khu vực ven biển cũng như các giải pháp thay thế để quản lý tài nguyên của họ. hướng dẫn học sinh thường bao gồm cả các bài giảng trên lớp và nghiên cứu thực địa.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Khoa học môi trường/năng lượng
  • Nghiên cứu ven biển
  • Quản lý biển và bờ biển
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Khoa học môi trường/năng lượng (16)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập