Keystone logo

6 Khoá học Các chương trình trong Quản lý hàng hải 2023

Tổng quat

Quản lý hàng hải được coi là nghiên cứu về kinh doanh vì nó liên quan đến thương mại được tiến hành trên các đại dương hoặc trong các cảng biển. Các khóa học thường được thiết kế để dạy các nguyên tắc tổ chức và hoạt động cơ bản đồng thời cũng giới thiệu các yếu tố cụ thể quyết định hướng kinh doanh và tăng trưởng trong môi trường hàng hải.

Đọc thêm

Bộ lọc

 • Nghiên cứu Quản lý
 • Quản lý hàng hải
Các lĩnh vực nghiên cứu
 • Nghiên cứu Quản lý (6)
  • Quay lại danh mục chính
  Địa điểm
  Tìm thêm địa điểm
  Loại bằng cấp
  Tốc độ học
  Ngôn ngữ
  Ngôn ngữ
  Hình thức học tập