Keystone logo

8 Khoá học Các chương trình trong Nghiên cứu Quản lý Quản lý phát triển 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

 • Nghiên cứu Quản lý
 • Quản lý phát triển
Các lĩnh vực nghiên cứu
 • Nghiên cứu Quản lý (8)
  • Quay lại danh mục chính
  Địa điểm
  Tìm thêm địa điểm
  Loại bằng cấp
  Khoảng thời gian
  Tốc độ học
  Ngôn ngữ
  Ngôn ngữ
  Hình thức học tập

  Khoá học Các chương trình trong Nghiên cứu Quản lý Quản lý phát triển

  Quản lý phát triển là gì?
  Quản lý phát triển là quá trình lập kế hoạch, chỉ đạo và kiểm soát sự phát triển của các sản phẩm, dịch vụ hoặc hệ thống của một tổ chức. Nó bao gồm sự phối hợp và tích hợp tất cả các hoạt động liên quan đến việc phát triển các sản phẩm, dịch vụ hoặc hệ thống mới hoặc cải tiến. Mục tiêu của quản lý phát triển là đảm bảo rằng các sản phẩm, dịch vụ hoặc hệ thống của tổ chức được phát triển kịp thời và tiết kiệm chi phí, đáp ứng nhu cầu của khách hàng hoặc khách hàng của tổ chức.

  Tôi có thể làm gì với tấm bằng Quản lý Phát triển?
  Có nhiều lựa chọn nghề nghiệp dành cho những người có bằng cấp về quản lý phát triển. Các vai trò của Quản lý Phát triển bao gồm quản lý dự án, quản lý sản phẩm, quản lý chương trình, nhà phân tích kinh doanh và nhà văn kỹ thuật. Với bằng cấp về quản lý phát triển, bạn sẽ có các kỹ năng và kiến thức cần thiết để lập kế hoạch, điều phối và giám sát thành công việc phát triển các sản phẩm, dịch vụ hoặc hệ thống mới.

  Tại sao nên học Quản lý phát triển?
  Bằng cách nghiên cứu quản lý phát triển, sinh viên học cách quản lý thành công quá trình phát triển từ đầu đến cuối. Điều này bao gồm học cách xác định nhu cầu của khách hàng hoặc khách hàng của tổ chức, tạo kế hoạch phát triển đáp ứng những nhu cầu đó, thực hiện và giám sát tiến trình của kế hoạch. Nghiên cứu quản lý phát triển cũng có thể giúp sinh viên hiểu được các giai đoạn phát triển sản phẩm khác nhau, từ ý tưởng và thiết kế đến sản xuất và tung ra thị trường. Kiến thức này rất cần thiết cho những ai muốn làm việc ở các vị trí quản lý dự án, quản lý sản phẩm hoặc quản lý chương trình.

  Các loại bằng cấp Quản lý phát triển
  Có nhiều bằng cấp quản lý phát triển có sẵn ở cả cấp đại học và sau đại học. Các chương trình này có thể cung cấp cho sinh viên những kỹ năng và kiến thức cần thiết để theo đuổi sự nghiệp quản lý phát triển. Bằng đại học về quản lý phát triển thường bao gồm các chủ đề như quản lý dự án, quản trị kinh doanh và tài chính. Bằng sau đại học về quản lý phát triển thường cho phép sinh viên chuyên về một lĩnh vực cụ thể, chẳng hạn như phát triển sản phẩm hoặc quản trị kinh doanh.